Een goede akoestiek; wanden en plafonds

  • Posted on: 14 July 2017

Een goede akoestiek   

Wanden en plafonds zijn belangrijk voor het realiseren van een goede akoestiek. Een écht goed akoestisch comfort realiseer je dan ook door vooraf een plan te maken. Hulpmiddelen hierbij zijn de normeringen in NEN en ISO 3382-3 en de richtlijnen in het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen.     

Plan vooraf of maatregelen achteraf 

Omdat akoestiek onderdeel uitmaakt van de bouwfysica is het beter om daar in de planfase rekening mee te houden. In een bestaande ruimte de akoestiek verbeteren kan natuurlijk ook door maatregelen toe te passen, maar om hetzelfde resultaat te kunnen behalen, moet er dan vaak meer moeite worden gedaan en is dat ingrijpender en kostbaarder.   

Realiseren van akoestisch comfort 

Alle projecten die worden getoond zijn begonnen met een akoestisch vraagstuk. De gebruikers in het pand ervoeren geluidshinder dat moest worden weggenomen of worden voorkomen. In de ontwerpfase is een plan met akoestische maatregelen voorgesteld. Hierbij is niet alleen gedacht vanuit de akoestische richtlijnen maar is tevens gekeken naar het gebruik van en activiteiten in die ruimten. Het uitgangspunt bij die plannen is steeds een goed akoestisch comfort. 

Maar wat is een goed akoestisch comfort? Dit kan voor iedereen anders zijn. Het is daarom belangrijk om de wensen of klachten zo goed mogelijk te beschrijven. Zo wordt het gewenste resultaat duidelijk en kunnen  maatregelen concreet worden voorgesteld. Een gewenst resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat geen spraakverstaanstaanbaarheid in naastgelegen ruimten ervaren mag worden.     

Deuren weg 

Om de juiste maatregelen te kunnen kiezen is het van belang  te weten welke akoestisch specificaties de producten hebben. Dit geldt voor wanden, plafonds en natuurlijk in het bijzonder voor akoestische producten. De nadruk van Akoestiek Comfort ligt op het leveren van een goed plan én voor het leveren van akoestische maatregelen en producten. Onze kennis en ervaring is hierbij van toegevoegde waarde. En dit lijdt soms tot onconventionele keuzes. Zo laten wij soms in het belang van de akoestiek en de beoogde functie van een ruimte, bewust deuren weg. We gebruiken dan enkelvoudige glaswandsystemen in combinatie met akoestische panelen. Dit kan een meer dan uitstekende akoestiek opleveren en uitermate tevreden gebruikers. 

Advies over mogelijkheden en investeringen 

Wilt u meer weten over het creëren van ruimten met een uitstekende akoestiek en de rol van wanden en plafonds daarin? Of wilt u meer weten over akoestische maatregelen in bestaande ruimten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies waarin wij de mogelijkheden en bijbehorende investeringen met u doornemen. Of breng een bezoek in Alphen waarbij de toepassingsmogelijkheden om geluid onder controle te krijgen.