Geluid

 

Wat is geluid?

De wereld van de akoestiek houdt zich bezig met geluid en de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, meestal is dat lucht. In ruimten weerkaatst geluid. 

Geluid wordt gemeten in ‘hardheid’ en uitgedrukt in niveaus. Elk niveau van hardheid wordt weergegeven in decibel (dB). Gemiddeld ligt het geluid van spraak rond de 60 dB.

We spreken van schadelijk geluid vanaf 80 dB. Hierbij speelt de duur van het niveau een bepalende rol. Bij geluid onder de 80 dB spreken we van geluidshinder. Geluidshinder wordt door de aard van het geluid als onprettig ervaren en is van invloed op de uitoefening van het werk, verstoring van concentratie en kan leiden tot afleiding en ergernis. Ook de intensiteit van het geluid en het visuele aspect kunnen bijdragen aan een gevoel van geluidhinder en verstoring van concentratie.

Om te spreken van een goede akoestiek zijn tal van factoren van belang. Maar wanneer is er sprake van een goede akoestiek? In onze brochure zijn diverse termen nader toegelicht, zoals nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid en spraakdiscretie (speech privacy).

Download voor uitgebreidere informatie hier onze brochure.

Visuele privacy

Een ander niet onbelangrijk aspect dat een rol speelt bij het ervaren van geluidshinder is het visuele aspect. Zien, al dan niet in combinatie met horen, kan ook leiden tot verstoring. De mate waarop de visuele en akoestische aspecten als verstoring worden ervaren verschillen per medewerker. 

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek van het kenniscentrum het Center for People and Buildings (CfPB) blijkt een tendens dat naarmate de openheid in de werkomgeving toeneemt, de concentratieproblemen ook toenemen. Slechte concentratiemogelijkheden door geluidsverstoringen hebben negatieve in vloed op de individuele medewerker, het team, de organisatie en hiermee gepaard gaand de productiviteit. Naast invloed op productiviteit hebben negatieve omgevingsfactoren natuurlijk primair invloed op het welbevinden en de beleving van de medewerker. Naast akoestiek zijn in een werkomgeving nog een aantal oorzaken te noemen die van invloed zijn op de medewerker. Denk aan klimaat, functionaliteit van het meubilair, kleur en licht.

Er zijn tal van andere werkgebieden dan kantoren, waar akoestiek een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, waar we elkaar tijdens een ontmoeting graag goed willen verstaan of in de zorg, waar in bijvoorbeeld de dagbehandeling voldoende spraakprivacy is gewenst. Kortom, akoestiek is overal.