Geluid is overal, wanneer ervaren we geluidshinder?

  • Posted on: 27 February 2020

Geluid is overal, zowel binnen gebouwen als daarbuiten. Geluidshinder wordt vooral ook binnen ervaren. In een werkomgeving op kantoor, in de zorg of bijvoorbeeld in de horeca. Geluidshinder wordt op verschillende manieren ervaren. 

We hebben zeer waarschijnlijk allemaal wel een ervaring met slechte akoestiek in bijvoorbeeld een restaurant. Kenmerkend daarbij is de slechte onderlinge verstaanbaarheid om een gesprek te kunnen voeren. Zo’n situatie had voorkomen kunnen worden. De praktijk van Akoestiek Comfort leert dat meer dan de helft van de aanvragen worden gedaan nadat de nieuwbouw of verbouw is opgeleverd.

Onlangs is de akoestiek in een restaurant verbeterd met het aanbrengen van een zgn. verdekt systeemplafond. Esthetisch fraai en vooral, blijkend uit de recensies van de gasten, akoestisch een merkbare verbetering.