Oplossingen

Flexibele oplossingen op maat

Akoestiek Comfort past akoestische panelen toe van hoogwaardige kwaliteit. De panelen zijn in diverse lengtes en breedtes leverbaar en kunnen aan een bestaande wand worden gemonteerd, maar zijn bij uitstek geschikt als bouwkundig paneel in combinatie met glas.

Close-Up van de akoestische panelen die het geluid absorberen

Afhankelijk van de aard en omvang van het probleem zijn tal van akoestische oplossingen denkbaar. Van belang is te weten met welke oplossing het probleem wordt verholpen. Maar al te vaak worden producten ingezet die nauwelijks of ten dele het probleem verhelpen. Akoestiek Comfort biedt inzicht vooraf in de manier en de mate waarin het probleem wordt opgelost. Dat kan natuurlijk ook een combinatie van maatregelen zijn.

Geluid maakt met licht, vocht, warmte en lucht onderdeel uit van de bouwfysica. Deze onderdelen worden in een ontwerp van een gebouw en/of ruimte in het ontwerp vorm gegeven. Na realisatie van het ontwerp blijkt vaak dat aanvullende akoestische maatregelen nodig zijn. Die zijn vervolgens lastig te realiseren. Financiële middelen zijn bijvoorbeeld niet meer of onvoldoende beschikbaar.

Akoestiek Comfort zet bij voorkeur oplossingen in die onderdeel uitmaken van het bouwkundig ontwerp. Vooraf kan worden berekend welke oplossingen in welke mate nodig zijn om een akoestisch comfort te realiseren waar tevredenheid over bestaat.

De akoestische panelen zijn voorzien van gecertificeerde testgegevens.

De geluiddempende akoestischepaneel zijn allen voorzien van gecertificeerde testgegevens

Renovatie

Bij renovatieprojecten kunnen in de ontwerpfase diverse opties worden toegepast om een goed akoestisch comfort te realiseren. Met of zonder systeemplafond zijn bijvoorbeeld in grotere open transparante omgevingen zelfstandige units in te zetten. Deze units kunnen diverse activiteiten ondersteunen zoals concentratie en overleg.

akoestische verbeteringen aanbrengen tijdens renovatie

Meten is weten

“Meten is weten” is een veel toegepast begrip. Voor de akoestiek gaat geldt dit begrip ook. Akoestiek Comfort past dit begrip tweeledig toe. Enerzijds door technische metingen en berekeningen toe te passen.

Technische meting

Methoden om geluid te meten zijn lang geleden ontwikkeld om met name de mechanische ‘geluidhinder’ in kantoren in beeld te brengen. Mechanische geluiden zoals matrixprinters of technische installaties. Om geluid te meten in (semi) open werkomgevingen worden nieuwe richtlijnen ontwikkeld. De manier van huisvesten en werken is immers aan het veranderen. De meetmethode moet hieraan worden aangepast. Meer achtergrondinformatie over akoestiek en richtlijnen die bij het ontwerp van belang zijn, is te vinden in het Handboek bouwfysische kwaliteit voor kantoren (2011). Dit is te downloaden op internet.

 

Afgesloten gespreksruimten ter verbetering geluidoverlast

Meting tevredenheid

Anderzijds is een meting over tevredenheid bij medewerkers van uw organisatie een zeer belangrijke graadmeter. Immers, in uw situatie kan het zo zijn dat voldaan is aan de richtlijnen van isolerende maatregelen, terwijl de medewerkers een ontevreden zijn over het akoestisch comfort in de ruimte.

TIP: TED video Julian Tresuere: Waarom architecten hun oren moeten gebruiken.